Rušanc - Prosimo všečkajte nas
Večgeneracijski center Štajerske odprl vrata

Večgeneracijski center Štajerske odprl vrata

Torek, 17 Januar, 2017

ruše

ruše ruše ruše ruše ruše
Dom Danice Vogrinec Maribor je bil skupaj s partnerji izbran za izvajanje aktivnosti Večgeneracijskega centra Štajerska, ki je eden od skupno 15 načrtovanih po vsej državi. “Pripravili smo široko paleto zanimivih programov, s katerimi se bomo borili proti socialni izključenosti ranljivih skupin družbe,” je povedal povedal direktor Marko Slavič.

V projekt je vključenih tudi deset občin, kar je po besedah Slaviča daleč največja zastopanost občin v načrtovani mreži večgeneracijskih centrov po državi. To so občine Duplek, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram, Ruše, Starše in Šentilj, poleg njih pa v projektu sodeluje skupno 144 organizacij iz lokalnih skupnosti.

Uradni sedež Večgeneracijskega centra Štajerska bo v Domu Danice Vogrinec v Mariboru, kjer bo tudi osrednja infotočka za vse aktivnosti. Posamezne aktivnosti se bodo izvajale še pri drugih partnerjih projekta in na terenu. Občine so v ta namen morale zagotoviti prostore, kjer podobne aktivnosti že izvajajo, pa jih bodo v okviru tega projekta povezali in strokovno nadgradili.

Ključni cilj je izvajanje preventivnih programov, namenjenih socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost. Aktivnosti so namenjene mladim, starejšim, brezposelnim, osebam s posebnimi potrebami, migrantom in beguncem, Romom, enostarševskim družinam, invalidom, žalujočim, osebam s šibko socialno mrežo in žrtvam kaznivih dejanj.

Zanje bodo izvajali tečaje in delavnice, organizirali športne dejavnosti, predstavitve različnih kultur in okrogle mize, nudili bodo učno pomoč in izobraževanja za strokovne delavce. “Poskušali bomo čim bolj odgovarjati na njihove potrebe, zato se bodo aktivnosti sproti prilagajale,” je pojasnila vodja projekta Polona Lah.

Tako bodo med drugim nudili varstvo za otroke za enostarševske družine, nudili prostor za neformalna druženja ter izvajali delavnice za dvig zdravstvene ali računalniške pismenosti. Na voljo bodo imeli tudi vozilo, s katerim bodo lahko povečali mobilnost uporabnikov.

Celotna vrednost projekta znaša 936.000 evrov, od tega bosta 575.000 evrov prispevala ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Ostalo bodo financirali partnerji projekta in sodelujoče občine. Za uporabnike bodo vse aktivnosti brezplačne, projekt, ki se bo izvajal do konca leta 2021, pa naj bi prinesel tudi dve zaposlitvi v Domu Danice Vogrinec Maribor, eno v Zvezi prijateljev mladine Maribor in polovico zaposlitve v Zavodu A. M. Slomška.

“Naš zavod si je v svojo vizijo že zdavnaj zapisal, da želi postati medgeneracijski center. Tako se že vsa leta ukvarjamo z vprašanjem, kako združiti vse generacije in jih povezati na enem mestu,” je povedala predstavnica Zavoda A. M. Slomška Alenka Šverc. Omenjeni zavod bi rad v okviru tega projekta med drugim uresničil svoje načrte za vzpostavitev medgeneracijskega orkestra, izvedbo tečajev Montessori pedagogike za starše ter uvedel hipoterapijo.

Vir: STA


Komentiraj ...
Objavi komentar
Prekliči

ARHIV|novic ARHIV|anket

©2016 RUŠANC

Vse novice na enem mestu