Rušanc - Prosimo všečkajte nas
Delavci na ulico, Pošta Slovenije miri s pogajanji

Delavci na ulico, Pošta Slovenije miri s pogajanji

Torek, 9 Maj, 2017

ruše


Po tem ko so člani Sindikata poštnih delavcev KS 90 za danes ob 16h napovedali pred sedežem poslovne enote v Kopru, kjer bodo javno zahtevali, naj jih Pošta Slovenije obravnava kot legitimnega sogovornika, na Pošti Slovenije poudarjajo, da dosledno spoštujejo vse pravice delavcev do sindikalnega udejstvovanja in izvajanja sindikalne dejavnosti. Kakršnekoli drugačne navedbe ostro zavračajo.

Na spletni strani Sindikata poštnih delavcev KS 90 so zapisali, da bodo delavci Pošte in drugi podporniki “s svojo prisotnostjo izrazili podporo Saši Gržiniču, predsedniku Sindikata poštnih delavcev – KS 90, ki mu je delodajalec zaradi sindikalne aktivnosti izrekel opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga in zahtevali, da delodajalec opozorilo prekliče.” Na Pošti Slovenije so v svojem odzivu zapisali, da se zavedajo “tudi špekulacij, ki v javnosti nastajajo zaradi podanega pisnega opozorila g. Sašu Gržiniču. Pošta Slovenije pojasnjuje, da opozorila ni podala zaradi izvajanja sindikalne dejavnosti oziroma v zvezi s sindikalnim delom, temveč izključno zaradi kršitev, ki jih je g. Gržinič kot delavec storil v okviru delovnega razmerja v Pošti Slovenije. Očitki o nedopustnem, nezakonitem in kaznivem ravnanju Pošte Slovenije so v tem primeru v celoti neutemeljeni in jih Pošta Slovenije ostro zavrača“.

Nadaljevanje pogajanj Na Pošti Slovenije zagotavljajo, da si bodo še naprej prizadevali za nadaljevanje socialnega dialoga ter za čimprejšnjo uskladitev odprtih vprašanj “pogajanja pa Pošta Slovenije nadaljuje z reprezentativnim sindikatom – Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS“. V Pošti Slovenije pravice zaposlenih zastopajo štirje sindikati, in sicer Sindikat delavcev prometa in zvez pri ZSSS, Sindikat poštnih delavcev KS 90, Sindikat delavcev Pošte Slovenije in Neodvisni sindikat Slovenije. “Ko bo Sindikat poštnih delavcev KS 90 ali kateri od ostalih sindikatov v podjetju predložil ustrezna dokazila glede reprezentativnosti, bo Pošta Slovenije za pogajalsko mizo povabila tudi slednje“, so še zapisali v svojem odzivu.

Izboljšanje delovnih pogojev V odgovor domnevnega nespoštovanja pravic delavcev, so na Pošti Slovenije izpostavili ukrepe, ki so jih v preteklih mesecih letošnjega leta že izvajali in tiste, ki jih nameravajo še letos izvesti, da bi tako delavcem zagotovili boljše delovne pogoje: – od začetka februarja 2017 aktivnosti za zaposlitev dodatnih 111 zaposlenih nad kadrovskim načrtom – februarja 2017 je bila izvedena racionalizacija sobotne dostave, kar pomeni zmanjšanje potrebnega števila pismonoš na delu ob sobotah, s čimer smo znatno doprinesli k humanizaciji delovnih pogojev – s 1. aprilom 2017 se je zmanjšal obseg blaga, ki se prodaja na dostavi, kar pomeni lažje osredotočenje pismonoš predvsem na kakovostno izvajanje dostave pošiljk ter zmanjšanje obremenitve pismonoš – s 1. aprilom 2017 so začeli veljati spremenjeni Splošni pogoji izvajanja storitev prenosa nenaslovljenih in delno naslovljenih pošiljk in Splošni pogoji izvajanja storitev pisemskega ekspedita, ki so prinesli spremembe na področju poslovanja s pošiljkami nenaslovljene direktne pošte, kar pomeni lažjo organizacijo priprave pošiljk za dostavo – vsebinska in vrednostna prenova določenih normativov za izvajanje storitev do 30. junija 2017 (aktivnosti so že v teku od januarja 2017 v sklopu delovne skupine za statistiko, katere člani so tudi predstavniki obeh sindikatov) – prenova sistemizacije delovnih mest do 1. septembra 2017.


Komentiraj ...
Objavi komentar
Prekliči

ARHIV|novic ARHIV|anket

©2016 RUŠANC

Vse novice na enem mestu