Rušanc - Prosimo všečkajte nas
Z anonimko nad ravnatelja ruške osnovne šole

Z anonimko nad ravnatelja ruške osnovne šole

Ponedeljek, 6 Februar, 2017

ruše

ruše ruše
V uredništvo smo prejeli anonimko, ki naj bi jo spisali zaposleni na osnovni šoli Ruše. Gre za t.i. dopis, naslovljen kot pritožba na postopke izvolitev v Svet staršev in Svet zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše. Anonimni pošiljatelji v dopisu navajajo domnevne primere kršitev in vmešavanja ravnatelja Ladislava Pepelnika v postopke kandidiranja in imenovanja določenih članov organov šole, kot sta svet staršev in svet zavoda. Ravnatelj obtožbe zanika.

V dopisu so med drugim zapisali, da je ravnatelj na prvem sestanku predlagal predsednico Sveta staršev, prav tako naj bi sam predlagal starše v Svet zavoda. Vprašanja ali so obtožbe v anonimki resnične, smo naslovili na ravnatelja ruške osnovne šole Ladislava Pepelnika, ki pravi, da so bili vsi postopki glede sveta staršev in sveta zavoda izvedeni skladno s predpisi in internimi akti. „Vsebina anonimnega dokumenta, ki je bil posredovan ustanovitelju kaže na to, da avtor dokumenta ne pozna, niti predpisov s področja šolstva, niti aktov šole, zlasti pa ne postopkov, ki se izvajajo pri imenovanjih v organe osnovnih šol in vrtcev. Avtor dokumenta tako zagotovo ni učitelj oziroma kdo drug zaposlen v dejavnosti vzgoje in izobraževanja,“ pojasnjuje Pepelnik.

Pravi, da delo na šoli poteka običajno in nemoteno in da so tovrstne neosnovane in nepodprte prijave pred razpisom za ravnatelja zavoda postale že nekaj običajnega.

Vprašanja kako komentirajo pismo, smo poslali na Občino Ruše, kjer pojasnjujejo, da ravnokar potekajo postopki izvolitev novih predstavnikov vseh deležnikov, ker februarja 2017 poteče mandat trenutnemu Svetu zavoda OŠ. „Ker je občina ustanovitelj javnega zavoda, je pristojna in odgovorna za postopek izvolitev svojih treh predstavnikov v Svetu zavoda šole. Za zakonitost postopkov izvolitev ostalih predstavnikov pa odgovarjajo in jo zagotavljajo aktualni svet zavoda, ravnatelj šole in oba sveta staršev,“ pojasnjujejo na ruški občini.

Kljub temu, da gre za anonimno prijavo, na občini pravijo, da so prejeti dopis obravnavali resno in ga takoj poslali v vednost ravnatelju Pepelniku s prošnjo po pojasnilu opisane situacije. „Navedbe v anonimnih dopisih lahko raziščejo oziroma preverjajo le pristojne zunanje inštitucije in ne občina, zato bomo z zadevo seznanili Ministrstvo za izobraževanje, Zavod za šolstvo in šolsko inšpekcijo, ki samostojno odločajo in izvajajo nadaljnje postopke ter ukrepe,“ odgovarjajo na občini Ruše.

Pepelnik zanikal vplivanje na odločitve

Tudi vsa namigovanja avtorja oziroma avtorjev anonimke, da naj bi ravnatelj „nameščal“ člane v organih zavoda Pepelnik zanika, saj so ti organi neodvisni, odločitve pa se sprejemajo znotraj organov demokratično in z glasovanjem. „Avtorju besedila očitno ni poznano, da predstavnike zaposlenih v svet zavoda predlagajo zaposleni sami, preko učiteljskega ali vzgojiteljskega zbora, nato pa jih sami z glasovanjem potrdijo. Celoten postopek poteka neodvisno od ravnatelja. Kakor sem že omenil, učitelj bi te postopke načeloma poznal,“ dodaja Pepelnik.

Avtorji anonimke naj bi želeli ostati anonimki, ker da se bojijo maščevalnosti in sankcij. Pepelnik pa na to pravi, da se maščevalne sankcije in ukrepi nikoli niso in se ne bodo izvajale. “To bi bilo nezakonito in v nasprotju z mojimi prepričanji. Učitelji in zaposleni me poznajo in to dobro vedo,“ zaključuje Pepelnik.

Tako zdaj ostaja vprašanje, kdo je napisal anonimko in zakaj. Morda pa le velja trditev ravnatelja Pepelnika, da je obdobje v času volitev oziroma izbire novega ravnatelja najbolj burno obdobje in da mu s tem anonimnim pismom želijo le škoditi.

Prilagamo anonimko v celoti:


Komentiraj ...
Objavi komentar
Prekliči

ARHIV|novic ARHIV|anket

©2016 RUŠANC

Vse novice na enem mestu