Rušanc - Prosimo všečkajte nas
Ruški županski kandidati na finalnem soočenju

Ruški županski kandidati na finalnem soočenju

Četrtek, 15 November, 2018

ruše

ruše ruše ruše ruše ruše

Finalnega soočenja kandidatov za župana občine Ruše, ki ga je priredila televizija BK TV, so se udeležili trije županski kandidati: Tomi Prosnik, Slavko Šterman in Martin Lesjak.  Prav tako pa smo jim zastavili vprašanja za naš spletni portal Lokalec.si: Katere tri stvari boste (če boste izvoljeni za župana) naredili najprej?  Kaj bi si želeli od Rušanov in na kakšen način boste z njimi komunicirali (boste dostopni zanje, na kakšen način boste zanje dostopni, kako jim boste prisluhnili)?
Finalnega soočenja kandidatov za župana občine Ruše, ki ga je priredila televizija BK TV, so se udeležili trije županski kandidati: Tomi Prosnik, Slavko Šterman in Martin Lesjak.  Prav tako pa smo jim zastavili vprašanja za naš spletni portal Lokalec.si: Katere tri stvari boste (če boste izvoljeni za župana) naredili najprej?  Kaj bi si želeli od Rušanov in na kakšen način boste z njimi komunicirali (boste dostopni zanje, na kakšen način boste zanje dostopni, kako jim boste prisluhnili)?

Njihove odgovore na zgoraj zapisana vprašanja objavljamo v celoti.

Tomi Prosnik, neodvisni kandidat za župana: “Naš prvi cilj je iz uspešnega dela zadnjega mandata popraviti morebitne pomanjkljivosti in nadgraditi dobre stvari. Ključno je peljati naprej vizijo Občine Ruše kot kraja z vrhunsko kvaliteto bivanja, vzorno urejenega in spodbudnega okolja za vse generacije. Najprej je seveda potrebno konstituirati občinski svet s sposobnimi posamezniki v organih in odborih, sestava najožje delovne ekipe župana, za ključne projekte zadolžiti kompetentne vodje in takoj začeti delati na pripravi proračuna, da bomo lahko nadaljevali z doslednim resnim delom. Prioriteta so vsekakor že začeti projekti, v začetku decembra bomo spet otvorili Veliko drsališče Ruše, dokončali ureditev trga v Bistrici ob Dravi, dokončali kolesarsko pot do Maribora, v teku je prenova Doma kulture Ruše, po zimski službi moramo za pomlad pripraviti začetek urejanja cest ter pripraviti aktivnosti na Dravi in Pohorja za prihajajoči sezono. Za občane želimo imeti odprta vrata in biti dober partner, ki pazi na svoje ljudi. V ta namen sem že v kampanji napisal, da bomo uvedli: 1x tedensko dan odprtih vrat za vse občane vsako sredo med 14. in 16. uro, 2x mesečno terenski pregled odprtih projektov in s strani občanov izpostavljenih težav, skupaj s pristojnimi vodji, vsaj 4x letno srečanje s krajevnimi odbori, prisotnost funkcionarjev na pomembnih protokolarnih dogodkih društev in občinsko pomembnih prireditvah. V programu imamo 10 ključnih projektov, ki jih je potrebno dokončati: 1. Javna uprava servis občanom, 2. Sprejem občinskega prostorskega načrta OPN, 3. Ureditev čiščenja komunalnih vod – Čistilna naprava, 4. Prenove in energetske sanacije ključnih občinskih objektov, 5. Dokončati ureditve osrednjih prostorov v vseh krajih, 6. Dokončanja obdravske kolesarske poti, 7. Zagon letnega turizma na Pohorju in oživljanja reke Drave, 8. Vzpostavitev industrijske cone TDR, 9. Predstaviti turistično ponudbo Ruš, 10. Ureditev doma starejših; podružnice nagrajenega Doma Danice Vogrinec in udobne bivalne skupnosti za starejše. Do izvedbe povečanje oskrbe na domu. Občanom pa želim sporočiti, da nam bodo s svojim glasom 18. novembra omogočili, da nadaljujemo začeto delo, predvsem pa da ne dovolijo, da Ruše postanejo talec lastnih interesov politično motiviranih posameznikov ali strank, ampak ostanejo prodoren in dinamičen kraj z vrhunsko kvaliteto življenja ter priložnostmi za vse.”

Slavko Šterman, kandidat za župana s podporo SAB: “Ena od osnovnih  idej in zavez je večje vključevanje prebivalcev v razvoj občine. To bomo dosegli z neposrednimi volitvami v krajevne odbore in zagotovitvijo sredstev za participatorni proračun v občinskem proračunu za leto 2020. Občina kot inštitucija ob zagotavljanju zakonitega in transparentnega delovanja, obvladovanju večjih projektov v prihodnosti (priključitev na čistilno napravo, dom starostnikov, infrastruktura, stavba upravne enote) in ob zagotavljanju s strani države zakonsko predpisanih dejavnosti, mora poskrbeti tudi za tiste potrebe občanov, ki so na videz majni izzivi, so pa želje lokalnega prebivalstva. Teh potreb so se do sedanja vodstva premalo zavedala in jih reševala. V dogovoru in izkazani želji in potrebi s strani deležnikov na posameznem področju želimo in bomo vzpostavljali pogoje za še boljše delovanje. V dogovoru z gospodarstvom lahko in moramo ustvarjati še boljše pogoje za razvoj gospodarstva(poslovne in gospodarske cone), v dogovoru s turistični delavci v občini lahko in moramo ustvarjat pogoje za razvoj turizma, na področju kulture ob podpori že uveljavljenim dogodkom, prireditvam želimo za ljubiteljsko kulturo vzpostavit Center ljubiteljske kulture (v nekdanjih prostorih CEZAM-a) kjer bodo lahko kulturni delavci iz vseh področij kulture na skupnem prostoru ustvarjali, se družili, snovali dogodke, prireditve, programe… , nadaljevali bomo z razvojem športnih dejavnosti. Živimo v času spreminjajoče se narave, ki nam vsako leto postreže tudi s kakšnimi neprijetnostmi, katastrofami. Tudi v naši občini smo že doživeli kakšno naravno ujmo ali drugo neprijetnost. Na to moramo biti pripravljeni. Civilna zaščita in gasilci morajo biti opremljeni, da v takšnih primerih lahko posredujejo, pomagajo. Del naloge občinske uprave je tudi pomoč pri zagotavljanju sredstev za te inštitucije in društva. Za vse naše ideje in zaveze ob vseh inštitucijah, društvih,… potrebujemo sodelujoče občane. Zavezani smo v sodelovanje z občani, v odprto občinsko upravo prijazno do občanov. Informiranost občanov je ključnega pomena za dobro delovanje občine v povezavi med občino kot institucijo in občani. Ob ohranjanju kanalov obveščanja (Ruške novice, lokalna televizija, družbena omrežja, spletna stran) je pomembno tudi druženje župana in občinskih svetnikov z občani. Tako na krajevnih odborih, kot na prireditvah, dogodkih. V neformalnih pogovorih se po navadi izve še več kot na formalnih sestankih. Samo zadovoljni občani tvorijo dobro občino.”

Martin Lesjak, kandidat za župana s podporo SD: “Želim si, da se v nedeljo v čim večjem številu udeležite volitev in tako izrazite svojo voljo. Če pa mi boste zaupali in zasedem županski stolček pa bom najprej prevzel in pregledal tekoče poslovanje ter zaključil projekte ki tečejo ta trenutek. Ker je konec leta, bom začel s pripravo proračuna za leto 2019, poiskal in zaposlil bom strokovnega sodelavca , ki bo skrbel da bomo počrpali čimveč sredstev iz evropskih in drugih skladov, ustanovil bom posebno strokovno delovno skupino, ki bo temeljito preučila ali naj gradimo čistilno napravo sami ali z javno-zasebnim partnerstvom in ali se naj raje priključimo na Dogoše.  Prav tako bo treba izdelati dolgoročne finančne simulacije, ki nam bodo pokazale, koliko sredstev  bodo naši občani morali nameniti za čiščenje komunalnih voda. Sestavil bom  koalicijo, ki bo imela posluh  ” ZA ČLOVEKA”  in bo podprla mojo vizijo razvoja občine. Osrednji projekt mojega mandata bo Dom starostnikov.”

 

 

 

 


Komentiraj ...
Objavi komentar
Prekliči

ARHIV|novic ARHIV|anket

©2016 RUŠANC

Vse novice na enem mestu