Rušanc - Prosimo všečkajte nas
Ruše v novo leto brez proračuna

Ruše v novo leto brez proračuna

Petek, 28 December, 2018

rušeObčina Ruše bo prve tri mesece prihodnjega leta preživela brez veljavnega proračuna. Ali to pomeni, da je leto 2018 izgubljeno ? Županja Urška Repolusk je namreč izdala sklep o začasnem financiranju, ki bo trajalo kar tri mesece do Aprila 2019. Po zanesljivih informacijah še ni izdala niti poziva za predloge k proračunu svetniškim skupinam in predložila osnutka v razpravo. V sklepu pa tudi ni ustrezno razložila, kako bo potekalo financiranje na prihodkovni in odhodkovni strani. Transparenstnosti torej ni za pričakovati.
Občina Ruše bo prve tri mesece prihodnjega leta preživela brez veljavnega proračuna. Ali to pomeni, da je leto 2018 izgubljeno ? Županja Urška Repolusk je namreč izdala sklep o začasnem financiranju, ki bo trajalo kar tri mesece do Aprila 2019. Po zanesljivih informacijah še ni izdala niti poziva za predloge k proračunu svetniškim skupinam in predložila osnutka v razpravo. V sklepu pa tudi ni ustrezno razložila, kako bo potekalo financiranje na prihodkovni in odhodkovni strani. Transparenstnosti torej ni za pričakovati.

Občina lahko po zakonu v tem času opravlja le tekoče posle na podlagi že podpisanih pogodb, zaradi omejitev pri porabi pa se ne more lotiti novih naložb. Na občini zamudo pri sprejemanju proračuna povezujejo z lokalnimi volitvami, saj, kot pravijo, po zakonu svetniki prejšnjega mandata ne morejo potrjevati proračuna v novem mandatnem obdobju, kar je razumljivo, vendar zato ni opravičila, da se proračun občine sprejme čimprej in se nadaljuje z delom.

Zaposleni na občini vedo povedati (vir je znan uredništvu), da županja večino časa sestankuje z različnimi društvi od kulturnikov do gasilcev in da večino časa sploh ni prisotna v občinski stavbi, časa za sestavo temeljnega dokumenta – proračuna pa si ne vzame. Ali ni ravno županja najbolj pristojna, da pripravi osnutek proračuna ali pa bo le tega prepustila v izdelavo uradnikom ?

Naj samo spomnimo kaj lahko pričakujemo v proračunu občine za tekoče leto ( predvolilne obljube ), ali bodo te uresničene pa bo pokazal čas:

Obnoviti asfaltno prevleko na cesti do Areha ter druge pohorske ceste, ustrezno spremeniti občinske prostorske akte, da bi lahko zasebniki gradili male turistične objekte ter turizem graditi na sodelovanju.

Občina Ruše bo nadgradila obstoječo merilno postajo za merjenje kakovosti zraka z merilnikom PM10 delcev, ki bo prikazoval vrednosti v realnem času, še posebej v kurilni sezoni in ne samo v mesečnih poročilih.

Smolniku se še dolguje športna igrišča, ki so jih izgubili ob gradnji parkirišča pri Ecomu, kar bo naloga tega mandata.

Ruše bodo dobile urejen osrednji mestni trg med občino in cerkvijo

Mestni muzej z galerijo

Osrednjo ulico s promenado

Živilsko tržnico ( že v teku iz prejšnega mandata )

TDR – POSLOVNA CONA; Uredili bodo lastništvo in komunalno vzdrževanje cestnih poti in druge skupne infrastrukture v coni. Z ugodnimi pogoji pri komunalnem prispevku in nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča bodo privabljali mlade podjetnike.

Pasji park – Postavili bomo t.i. pasji park, ograjen prostor, kjer se lahko psi, ob nadzoru lastnikov, prosto gibljejo. Tega bomo uredili na tej ali drugi primerni lokaciji. V njem bo na voljo voda za pse ter vrečke za pasje iztrebke. Ruše se bodo tako pridružile vse več mestom s pasjimi parki. Postavili bomo dodatne koše za pasje iztrebke na lokacijah, kjer jih še ni.

V Bezeni bodo uredili pot ob cesti med kapelico in Domom krajanov ter postavili novo avtobusno postajališče.

V naseljih bodo uredili ekološke otoke, kjer se ločeno zbirajo odpadki, jih ustrezno »skrili« v bokse in uredili z zasaditvijo zelenja. Za red in čistočo ekoloških otokov bo moral bolje skrbeti izvajalec javne službe, zato bo moral izvajati preglede in po potrebi čiščenje teh in okolice.

Mestno galerijo bodo uredili v zgornjem nadstropju Doma kulture Ruše, galerija spada v osrednji prostor kulture.

RUŠKI USTVARJALNI DOM – RUD Stavbo, iz katere se bo naslednje leto izselila upravna enota, bodo namenili za t.i. „Ruški ustvarjalni dom – “RUD“. RUD bo skupni ustvarjalni prostor za občinski javni zavod, pisarno JSKD, društva, startup podjetja, socialna podjetja, umetniške ateljeje in delavnice. Prostor bo v pritličju namenjen tudi dnevnemu centru za starejše, s tem bo ta dobil tudi medgeneracijsko širino. Organizacijsko bo povezan z Domom kulture, kot prostora za prireditve, razstave in predstavitve. Uredila se bo okolica, asfaltna prevleka ter manjši park za delo in druženje na prostem pred stavbo.

MESTNA TRŽNICA TUDI V RUŠAH ( projekt že v teku v okviru LAS Drava in kmetijske zadruge Ruše) V Rušah bo ob sobotah na prenovljenem mestnem trgu, pred občino, organizirana manjša tržnica ponudnikov domačih pridelkov. Hkrati bomo občane redno informirali o sezonski ponudbi teh. Sosednjima občinam, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju, bom predlagala, da bi organizirali skupno obveščanje o ponudnikih domačih pridelkov iz vseh treh občin.

Obstoječe makadamsko parkirišče v centru Ruš ob lekarni in pošti bomo asfaltirali in uredili peš pot do parkirišča. To bo ustrezno ekološko urejeno z lovilcem olj in tudi po ureditvi brezplačno.

Mladim do 35 let, bomo v Občini Ruše obračunali 35% komunalnega prispevka in jim s tem pocenili gradnjo individualnih hiš ali prizidkov. To bo eden izmed ukrepov občine, da ta postane privlačnejša za mlade, ki si bodo tukaj ustvarili svoj dom.

Ceste bomo popravljali oz. “krpali” temeljito, ob večji poškodbi v celotni dolžini. Vzpostavili bomo stalen monitoring stanja cest in planirali popravila. Takšnega primera zelo površnega in neučinkovitega krpanja lukenj (na fotografijah vidna popravila na cesti ob Lobnici proti Šumiku), na katerega so me opozorili občani, si ne bomo privoščili.

V centru Ruš, “na vasi”, bomo postavili nadstrešek na avtobusnem postajališču in tako uredili zavetje čakajočim na avtobus.

Na pokopališču v Rušah bomo po etapah gradili žarni zid (glede na zaznavne potrebe po širitvi ) ter s tem reševali prostorsko stisko pokopališča. Žarni zid bomo postavili ob robu pokopališča. Potrebno pa bo tudi pripraviti ustrezno rešitev širitve pokopališča.

REDITEV OKOLICE IN PARKIRIŠČA V BLOKOVSKEM NASELJU UL. POHORSKEGA BATALJONA, KOŠENINOVA, DOLINŠKOVA V naselju se bodo preplastile obstoječe ceste, v Košeninovi je še vedno prvi asfalt. Med Dolinškovo in naseljem individualnih hiš se bo uredilo parkirišče z zelenim pasom dreves med parkiriščem in dvorišči bližnjih hiš na Koroški ulici. S tem bomo uredili blokovsko naselje, zagotovili parkirna mesta, ki jih primanjkuje in uredili ekološke otoke. Obstoječe nadstreške ob parkirišču bodo stanovalci lahko obdržali.

RUŠKI DAN V MARIBORU Enkrat letno bomo organizirali t.i. “Ruški dan v Mariboru”, z namenom predstaviti potenciale naše občine v Mariboru. Mariborčanom bomo predstavili naše turistične potenciale oz. ponudnike, umetnike, podjetnike, društva in dosežke občanov in občank. Ob tem bomo redno skrbeli za medijsko prisotnost v Mariboru in širše. Ko bo kolesarska pot zgrajena do Maribora bomo v okviru tega dne organizirali tudi športni dogodek na relaciji Ruše-Maribor.

To je seznam le nekaterih predvolilnih obljub…

 

 


Zdenko Štraus
02.01.2019 17:20

Novo občinsko vodstvo je komaj začelo z delom, neznano uredništvo, oziroma neznani vir gornjega zapisa pa že nestrpno cepeta in čaka rezultate. In se trese glede občinskega proračuna ? In že vidi izgubljeno leto ? In meri čas prisotnosti županje na občinskem sedežu ? Prišel bo čas, ko bo potrebno odgovoriti, kako je bil uresničen predvolilni program. Ta čas ni nekaj dni po volitvah !

admin
03.01.2019 10:50

Res je

Komentiraj ...
Objavi komentar
Prekliči

ARHIV|novic ARHIV|anket

©2016 RUŠANC

Vse novice na enem mestu